Domov

 

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby pre budúcich stavebníkov od poradenstva pri kúpe nehnuteľnosti, cez zabezpečenie projektovej prípravy stavby, získanie príslušných povolení na realizáciu stavby, realizáciu výberových konaní na dodávateľa stavby, sprostredkovanie služieb stavebného dozoru a výkonu technického dozoru investora stavby, cez zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia stavby až po podanie priznania k dani z nehnuteľnosti skolaudovanej stavby.

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie drobnej stavby

Kolaudačné rozhodnutie

Pomoc pri výbere dodávateľa stavby

Zmena stavby pred dokončením

Zmena užívania stavby

Zastupovanie investora alebo stavebníka

Zabezpečenie stavebného dozoru

Stavebné povolenie

Odstránenie stavby

Územné rozhodnutie

Daň z nehnuteľnosti

Prečo práve my?

0
PROJEKTY
0
ROKY PRAXE
0
SPOKOJNÍ KLIENTI
0
VYBAVENÉ ŽIADOSTI