HePa Consulting

Komplexný servis v oblasti stavebníctva 

O nás

Spoločnosť HePa Consulting, s.r.o. od roku 2013 ponúka komplexný servis v oblasti Inžiniering- Inžinierska činnosť v stavebníctve, daní z nehnuteľností a zastupovanie klientov v správnych konaniach.

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby pre budúcich stavebníkov.

Od poradenstva pri kúpe nehnuteľnosti, cez zabezpečenie projektovej prípravy stavby, získanie príslušných povolení na realizáciu stavby, realizáciu výberových konaní na dodávateľa stavby, sprostredkovanie služieb stavebného dozoru a výkonu technického dozoru investora stavby, cez zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia stavby až po podanie priznania k dani z nehnuteľnosti skolaudovanej stavby.

Ponuka služieb

Ohlásenie stavebných úprav

Zmena stavby pred dokonČením

Stavebné povolenie

Ohlásenie drobnej stavby

Zmena užívania stavby

Odstránenie stavby

Kolaudačné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Zastupovanie investora alebo stavebníka

Pomoc pri výbere dodávateľa stavby

Daň z nehnuteľnosti

Zabezpečenie stavebného dozoru

Kontakt

Kancelária :

HePa Consulting s.r.o.

Pravenec 36, 972 16 Pravenec 

Fakturačná adresa :

HePa Consulting s.r.o.

Krátka 572/2

972 01 Bojnice

IČO: 47474521

DIČ: 2023886403

IČ DPH : SK2023886403

Telefón a email:

+421 908 707 861

herda@hepaconsulting.sk

Copyright | HePa Consulting s.r.o.